Przejdź do treści

Filmy

Tworzę proste filmy w konwencji „rysującej ręki” – białe tło i marker w dłoni to narzędzia, na których bazuje każda produkcja. Zanim filmy zostaną one zarejestrowane kamerą, powstaje storyboard – swoisty „spis treści” z rozrysowanymi kadrami, który pomaga zwizualizować sobie scenariusz. Na stałe współpracuję ze Szkołą Facylitacji Pathways z Krakowa, mam na swoim koncie także wiele realizacji dla Fundacji Różowa Skrzyneczka oraz Santander Consumer Banku. Filmowo działam także charytatywnie, wspierając zbiórki celowe oraz działając na rzecz 1%. Tworzę także filmy instruktażowe z cyklu „jak narysować…”. W procesie powstawania filmów bardzo ważną rolę odgrywa Arek, który na etapie projektu wspiera mnie przy tworzeniu koncepcji wizualnej, a podczas realizacji jest „człowiekiem orkiestrą”: operuje za kamerą, reżyseruje, montuje, dba o plan filmowy.

Nasze filmy można podejrzeć tu: