Przejdź do treści

Inwokacja

    Sketchnoting to sporządzanie notatek graficznych, łączących tekst z prostymi rysunkami.


    Pomysł na „Inwokację” w formie notatki graficznej wziął się oczywiście z potrzeby – nasze dzieciaki uczyły się jej na pamięć, a nie ma nic lepszego na pamięć od myślenia wizualnego!


    Wersję tę podarowałam klasopracowni polonistycznej SP113 we Wrocławiu i mam nadzieję, że będzie służył jeszcze wielu uczniom.